Emergency Phone no. - 0532-2407337, 2407430, 2408288, 2408292
E-mail :nazarethhospital@reddiffmail.com, nazarethmultihospital@gmail.com
Find A Doctor

DOCTORS ON ROLL

MEDICAL SUPERINTENDENT: DR ASHOK AGARWAL
Department Consultants Clinical Assistants Residents
Anaesthesia Dr. Shyam Bihari Singh
Dr. Vinay Kumar Goyal
Dr. Nageshwar Prasad Mishra
Dr. Pawan Kumar
Cardiology Dr. Omer Mustafa Hasan Dr. Sheikh Sarwar Sayeed Dr. Shesh Dhar Pandey
Dr. Rajesh Kumar Pandit Dr. Rakesh Verma
Dental Dr. Gaurav Dubey
Dermatology Dr. Nishant Nigam
ENT Dr. Subhash Chandra Verma Dr. Anirvina Sharma
Medicine Dr. R.P. Shukla Dr. Sachindra Jilajeet Yadav Dr. M.O. Jafri
Dr. Sheo Ji Jaiswal Dr. Kamleshwar Singh Dr. Ajay Kumar Yadav
Dr. Prashant Shukla Dr. Rakesh Kumar Pandey Dr. Sonali Nag
Dr. Abhishek Pandey Dr. Rizwan Ahmed Dr. Deepa Mishra
Dr. Mahendra Kumar Tripathi Dr. Zainab Tufail
Nephrology Dr. Anurag Singh Dr. Om Prakash Yadav
Dr. Saumya Gupta
Obs & Gynaec Dr. Rinku Chongdar Dr. Nidhi Tekam (Bothaju)
Dr. Priti Srivastava
Dr. Meetu Agarwal
Dr. Rashmi Kesari
Dr. Vrinda Loyalka
Dr. Ranjana Singh
Ophthalmology Dr. Tej Narain Vyas
Dr. Rajesh Kumar
Orthopaedics Dr. Ravindra Kumar
Dr. Prashant Kumar Tripathi
Pathology Dr. Rakesh Kumar
Dr. Apurv Ghosh
Paediatric Dr. Ajay Kumar Dr. Nishant R. Mishra Dr. Sohini Ghosh (NICU)
Dr. Saroj Kumar Singh Dr. Mohammad Sadat
Dr. Vivek Kumar Gupta Dr. Shahida Khan
Pulmonology Dr. Shubham Agarwal
Radiology Dr. Amitav Ghosh
Surgery Dr. Ashok Agarwal Dr. Arun Kumar Dwivedi
Dr. Dharmendra Singh
Dr. Piyush Shankar Tripathi
Dr. Dhawal Kirti Tiwari
Urology Dr. Tanay Singh